เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเทคโนโลยีการตรวจจับ

HOME

เนื อหาของกิจการ

เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที ได้รับการจัดให้บริการของเซ็นเซอร์โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับได้
เทคโนโลยีของเราและความรู้ที ไม่ซำ กันคือสถานที ที ดีเยี ยมสำหรับการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเช่นอุณหภูม,ิ ระดับ
ของเหลว , แรงดัน , การไหลและการวิเคราะห์
เรามุ่งมั นในการสร้างโซลูชันที เป็นนวัตกรรมใหม่เพื อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา
เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ของเราจัดให้บริการทางเลือกที จะมีความพิเศษและไม่ซำ กันสำหรับตลาดได้
ผลิตภัณฑ์ของเรามีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการและการใช้งานที บ้าน

เค้าโครงบริษัท

เราย่อมาจาก " ผ่อนคลายมากยิ งขึ นและอายุการใช้งานที มีรสนิยมพร้อมด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับแบบ" เรามุ่งหวังที จะ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ที โดดเด่นของเราโดยใช้เทคโนโลยีที ปรับปรุงการใช้งานและประสบการณ์อย่างกว้างขวางจัดให้บริการ
ความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินใจมากยิ งขึ นทุกไลฟ์สไตล์เพื อบรรลุเป้าหมายของเราคือ " ปรัชญาในการบริหาร
จัดการการพยายามทำให้การพัฒนาทีมีความไวและการวิจัยและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ได "

รหัสไปรษณีย์ 5810092
สถานที ตั ง 2-119, Oihara, Yao, Osaka, Japan
วันเดือนปีที ก่อตั ง 01/พ.ค./2001
เงินลงทุน 10000000 JPY
จำนวนพนักงาน น้อยกว่า 10 คน
ลูกค้าหลัก เครื องจักรอุตสาหกรรม
Aiho, Especmic, ADD, Ebara Corporation, Gunze, Kenis, Koganei, Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation, Tokyo Electron, Toyota Automatic Loom Works, Toyota Motors, Bio Medical Science, Hoshizaki, Mitsubishi Chemical, Mitsubishi Electric, Yaskawa Electric, Yanmar,Lixl, and so on

สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยโอซากา มหาวิทยาลัยโอคายามา สถานวิจัยสารเคมีและวิธีการรักษาเซรุ่มสำนักงานวิจัยDNA
คาซึสะ มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยจังหวัดเกียวโตสำนักงานวิจัยเทคโนโลยีชั นสูงแห่งเกียวโตกอง
อำนวยการการบินแห่งกระทรวงคมนาคมมหาวิทยาลัยโกเบ สำนักงานวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหา
วิทยาลับชินชูสำนักงานวิจัยป่าไม้มหาวิทยาลัยชิบะมหาวิทยาลัยโตเกียวมหาวิทยาลัยเกษตรแห่ง
โตเกียว มหาวิทยาลัยโตโฮคุสถาบันพัฒนาวิจัยพลังงานปรมาณูแห่งญี ปุ่นมหาวิทยาลัยฮอกไกโด สำนักงาน
วิจัยฟิสิกส์และเคมีมหาวิทยาลัยริวคิวเป็นต้น
มาตรฐานที ได้รับ การจัดการสภาพแวดล้อมของระบบ KES-1 (โดยขึ นอยู่กับมาตรฐานของญี ปุ่น ก้าวสู่ISO14000)
TEL & FAX TEL: +81-72-992-5542 FAX: +81-72-992-5542
ภาษาที รองรับ ภาษาญี ปุ่นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน